نام آموزشگاه

ثبت نام در آکادمی زبان کن-دو

قوانین آموزشی
اعتبار سنجی
اطلاعات اولیه
انتخاب مسیر
؟
پرداخت

کد چهار رقمی به شماره ارسال شد.

کلاس کد دوره مدرس شعبه برنامه هفتگی تاریخ شروع جلسات ظرفیت ثبت نام
دوره - ترم تعداد جلسات سطح ثبت نام - رزرو
عنوان دوره تعداد جلسات مجموع ساعات تعداد تکالیف تعداد آزمون هزینه ورودی ثبت نام
اطلاعات فاکتور
ردیف شرح مبلغ تخفیف قابل پرداخت
عملیات موفق
پرداخت موفق

از پرداخت شما سپاس گزاریم. همکاران ما طی 24 ساعت آینده با شما تماس خواهند گرفت